Adaptacija kupatila

Adaptacija kupatila

Adaptacija kupatila na prvi pogled izgleda kao jednostavan i „mali“ posao, ali  je u stvarnosti prilično zahtevan i složen posao jer zahteva više vrsta majstora raznih profila poput: zidara, vodoinstalatera, električara, keramičara i molera. Radovi koje uključuje adaptacija kupatila su sledeći:   1. Zaštita stana prilikom izvođenja radova na kupatilu 2. Demontaža postojeće sanitarije :